Een behandeling kost € 80,00 en wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Als gecertificeerd therapeut heb ik een licentie van het RBCZ. (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Daarmee ben ik gehouden aan professionele kwaliteitseisen en val onder het onafhankelijke klacht- en tuchtrecht, de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)

U kunt een behandeling afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren zonder kosten annuleren. De behandeling wordt dus wel gedeclareerd als u deze binnen 24 uur annuleert of niet nakomt.